Juan Luis Campoy és llicenciat en Belles Arts i Màster en Arquitectura del Paisatge.
Ha treballat com a editor i realitzador de video professional, per a empreses del sector audiovisual i com a freelance. Artísticament ha realizado projectes d'instal·lacions urbanes, multimedials i interactives; i ha col·laborat amb companyies d'espectacles, música i dansa contemporània com a artista visual, realitzador de video en directe i dissenyador d'escena.
Té formació i experiència en Arquitectura i Paisatgisme, col·laborant per a estudis reconeguts del sector o treballant amb altres colegues paisatgistes.
Ha obtingut diferents premis d'arquitectura efìmera i il·luminació i altres reconeixements.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Juan Luis Campoy es licenciado en Bellas Artes y Màster en Arquietctura del Paisaje.
Ha trabajado como editor de video y realizador de video profesional para empresas del sector audiovisual y como freelance. Artísticamente ha realizado proyectos de instalaciones urbanas, multimediales e interactivas; y ha colaborado con compañías de espectáculos, música y danza contemporánea como artista visual, realizador de video en directo y diseñador de escena.
Tiene formación y experiencia en Arquitectura y Paisajismo, colaborando para estudios reconocidos del sector o trabajando con otros colegas paisajistas.
Ha obtenido diferentes premios de arquitectura efímera i iluminación, así como otros reconocimientos.

www.juanluiscampoy.junu.org